Over mij

Ik ben Gerard Hommema en heb een Praktijk voor Klassieke Homeopathie bij Industrial Zen in Leeuwarden

In 1988 ben ik de 6-jarige parttime opleiding voor homeopathie gaan volgen aan de school voor natuurgeneeskunde in Hilversum. In de eerste drie jaren lag de nadruk op de medische basisvakken, zoals anatomie, fysiologie en ziekteleer. In die jaren kregen we ook een inleiding in kruidengeneeskunde, homeopathie, iriscopie en voedingsleer. De volgende drie jaren heb ik mij gespecialiseerd in de homeopathie.

Homeopathie is een dynamisch vakgebied, dat steeds meer gaat lijken op moderne wetenschap. Daarom blijf ik regelmatig lessen volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten, die ik vervolgens weer kan toepassen in mijn praktijk.

Na mijn opleiding ben ik in 1994 een praktijk begonnen in Leeuwarden-Huizum. Toen deze ruimte te klein werd, ben ik naar Wirdum verhuisd. Per 1 september heb ik deze praktijk met  ruimtelijke ligging en met uitzicht over de weilanden ingeruild voor een plek die centraler ligt en makkelijker te bereiken is voor de meeste mensen. Bij IndustrialZen aan de Alexander Cohenwei 5 II in Leeuwarden is volop parkeergelegenheid.

Naast mijn praktijk ben ik parttime werkzaam als medisch-farmaceutisch analist bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Het voordeel hiervan is dat ik naast de natuurgeneeskunde ook zicht heb op de reguliere geneeskunde. Zo zijn er klachten die je heel goed met homeopathie kunt behandelen, maar weet ik ook wanneer het beter is om een arts te raadplegen.

Ik heb mijn hele leven in of rondom Leeuwarden gewoond en ben echt geworteld in de Friese klei, dus:

Gjin probleem as jo Frysk prate wolle.

Frysk giet my like maklik ôf as Nederlânsk. Oan jo de kar.